Sosyal Medyada İngilizce Kısaltmalar

Sosyal Medyada İngilizce Kısaltmalar

Sosyal medyada kelime kısaltmaları profesyonel kullanıcılar ile amatör kullanıcılar tarafından mutlaka bilinmesi gereken bir konudur. Özellikle sosyal medyada İngilizce kısaltmalar yurt dışıyla iş yapmayı planlayanlar,

eğitim amacıyla dış ülkelere gitmek isteyenler vb. için hayati öneme sahiptir.
Sosyal medya platformlarında kısa ve çabuk iletişim zaman kazandırdığından, kullanılan kısaltılmış kelimelerin bilinmelerinin sonsuz yararları bulunmaktadır. Bilhassa internet aleminde pazarlama veya satış işleri yapanların, işlerinde en iyi olmak için, en sık kullanılan tüm İngilizce kısaltmaları da bilmeleri gereklidir.

Sosyal Medyada İngilizce Kısaltmalar

Sosyal Ağlara Özgü Kısaltmalar

FB: Facebook , TW: Twitter, G+: Google+, IG: Instagram, LI: LinkedIn, YT: YouTube, DM: Direct Message (direkt mesaj), MT: Modified Tweet (değiştirilmiş tweet), PM:Private Message (özel mesaj), RT: Retweet (bir tweeti tekrar paylaşmak).

İş Aleminde Kullanılan Kısaltmalar

 • B2B: Business 2(to) Business  (“İşten İşe” şirketler arasındaki satış)
 • B2C: Business 2(to) Consumer (“İşten müşteriye” şirketten müşteriye satış)
 • CMGR: Abbreviation for community manager (“topluluk yöneticisinin” kısaltmasıdır)
 • CMS:  A “content management system” is the tool you use for editing, scheduling and publishing any written material for the web (“Bir içerik yönetim sistemi” web için herhangi bir yazılı materyali düzenlemek, planlamak ve yayınlamak için kullandığınız araçtır)
 • CPC: The “cost per click” is the dollar amount an advertiser pays for every person who clicks on an ad (“Tıklama başına maliyet”, bir reklam verenin reklamını tıklayan her kullanıcı için ödediği dolar miktarıdır)
 • CPM:  “Cost per thousand” measures an ad’s impressions rather than its clicks As in CPC (“Bin başına maliyet”, bir reklamın tıklamaları yerine gösterimlerini ölçer, CPC’de olduğu gibi)
 • CR:  The “conversion rate” (“dönüşüm oranı”)
 • CTA:  A “call to action” is a statement that asks the reader to do something (Bir “eylem çağrısı”, okuyucunun bir şeyler yapmasını isteyen bir ifadedir. Genellikle, şirketin sosyal varlığını oluşturmak veya bir pazarlama baskısına katılmakla ilgili belirli bir işlemdir)
 • CTR: The “clickthrough rate” is a particular type of conversion rate where the action in question is clicking on a link (“Tıklama oranı”, söz konusu işlemin bir bağlantıyı tıkladığı belirli bir dönüşüm oranı türüdür)
 • KPI:  A “key performance indicator” is a metric your team or business uses to measure success in achieving goals (“Temel performans göstergesi”, ekibinizin veya işletmenizin başarıya ulaşma hedeflerini ölçmek için kullandığı bir metriktir.
 • PPC: “Pay per click” is a metric for advertising costs that’s the same as CPC (“Tıklama başı ödeme”, reklam maliyetleri için CPC ile aynı olan bir metriktir)
 • PV: This stands for “page views” (Bu, “sayfa görüntülemeleri” anlamına gelmektedir)
 • ROI:  “Return on investment”, measures the money you make in relation to the money you spent to make it (“Yatırımın geri dönüşü”, yapmak için harcanan parayla ilişkili olarak yatırdığınız paranın geri dönüşünü ölçer)
 • UGC:  The term “user generated content” encompasses any written or visual material that the individuals using a platform create, from comments or blog posts, to photos or video clips (“Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik” terimi, bir platformu kullanan kişilerin yorumları veya blog yayınlarından fotoğraflara veya video kliplere kadar oluşturduğu yazılı veya görsel materyali kapsar)

Sosyal Medyada Kullanılan İngilizce Kısaltmalar

Bu bölümdeki kısaltmaların birçoğu, mesajlaşma veya forumlarda kullanılan çevrim içi  kısaltmalar olup, oralardan sosyal medyaya geçmiştir.

 • AFAIK:  “As far as I know”, bildiğim kadarıyla.
 • AMA:  “Ask me anything”, bana istediğini sor.
 • BAE: “Before anyone else,” başkasından önce.
 • BFF:  “Best friends forever,” sonsuza kadar en iyi arkadaş(lar).
 • BRB: “Be right back,” hemen geri dönecek (döneceğim).
 • BTW:  “By the way,” bu arada.
 • FBO:  “Facebook official,” Facebook yetkilisi.
 • FF: The “Follow Friday #FF,” Twitter’da, diğer kullanıcıları cuma günü takip et.
 • FOMO: “Fear of missing out,” kayıp (kaybolmak) korkusu.
 • FTW:  “For the win,” kazanmak için.
 • FYI:  “For your information,” bilginize (bilgilerinize).
 • GTG: “Got to go,” gitmem lazım (gitmeliyim).
  Bu kısaltma, bir görüşmeyi sonlandırabilir.
 • ICYMI: “In case you missed it,” gözünden kaçmış olabilir (gözünden kaçmışsa).
 • IDC:  “I don’t care,” umurumda değil.
 • IDK: “I don’t know,” bilmiyorum.
 • ILY: “I love you,” seni seviyorum.
 • IMHO:  “In my humble opinion,” mütevazi düşünceme göre.
 • IMO:  “In my opinion,” düşünceme göre (bana görebence).
 • IRL: “In real life,” gerçek hayatta.
 • IYM: “If you missed” gözünden kaçırdıysan
 • JK: “Just kidding,” şaka yapıyorum (sadece şaka yapıyorum).
 • LMK: “Let me know,” bana haber (bilgiver.
 • LOL:  “Laughing out loud,” yüksek sesle gülmek (gülüyorum).
 • ROFL: “Rolling on the floor laughing,” yerde yuvarlanarak gülüyorum.
 • NBD: “No big deal,” önemli değil.
 • NM:  “Not much,” fazla değil.
 • NVM:  “Never mind,” boşver.
 • NSFW: “Not safe for work,” iş için güvenli değil.
 • OH: “Overheard,” kulak misafiri.
 • OMG: “Oh my gosh,” Aman Allahım.
 • OMW: “On my way,” yolumun üzerinde.
 • PODT: “Photo of the day,” günün fotoğrafı.
 • PPL:  “People,” insanlar.
 • QOTD: “Quote of the day,” günün sözü.
 • SMH:  “Shaking my head,” başımı sallıyorum.
  Şok veya dehşeti ifade etmek için sıklıkla kullanılır.
 • TBH:  “To be honest,” dürüst olmak gerekirse.
 • TBT: “Throwback Thursday,” perşembeyi hatırlamak.
 • TIL: “Today I learned,” bugün öğrendim.
 • TL;DR: “Too long; didn’t read,” çok uzun; okumadım.
 • YOLO: “You only live once,” sadece bir kez yaşarsın
Beğen  1
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir