Astronomi Alt Dalları Nelerdir?

Astronomi Alt Dalları Nelerdir?

Teknolojinin her geçen gün akıl almaz bir hızla gelişmesi sonucunda birçok bilim dalı da ortaya çıkmıştır. Bu bilim dallarının her biri farklı farklı birçok alanda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu bilim dallarından birisi de astronomi bilimi olmaktadır.

Astronomi Nedir?

Hangi Bilim Alanlar İle İlgilenir?

Astronomi bir bilim alanı olmakla birlikte birçok bilim alanı ile ilgili olmaktadır. Özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi bilim alanları ile elde edilen verilen değerlendirilmesinde bilim alanında faydalanır. Bu süreçte meteoroloji ve coğrafya alanından da faydalanılmaktadır.

Bilim alanında birçok gelişmeler meydana gelmiştir bu gelişmeler neticesinde ise uzay, seyahati, uzay gemisi, roket ve uydu çalışmalarında büyük gelişmelere ortam hazırlanmıştır. Bu gelişmeler sonrasında bilgi birikimi oluşmaya başlayınca bilim alanlarının sınıflandırılması bir gereklilik haline gelmiştir.

Astronomi bilimi her geçen gün gelişimini hızlandırmaya devam etmektedir. Özellikle ezelden beri uzay ve evren konularının insanlar için bir merak konusu olması alanın gelişiminin daha da hızlanmasını sağlamıştır.

Alt Dalları Nelerdir?

– Astrokimya: Bu bilim alanı gök cisimleri ile yıldızların arasındaki alanın kimyasal cisimleri üzerinde incelemeler ve araştırmalar yapmaktadır.

– Arkeoastronomi: Yüzyıllar önce var olan ve astronomi biliminin çalışma alanında kullanılabilecek kalıntıları ortaya çıkararak bilim alanındaki çalışmalara ışık tutan alt dalıdır.

– Astrofizik: Evrende yer alan gök cisimlerinin fiziki oluşum aşamalarını, gök cisimlerinin yıldızlar ile mesafelerini ve ışınım içinde meydana getirdikleri etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.

– Astromatematik: Gök cisimlerinin konumunu çekim kuvvetinin etkisi ile ölçülmesini sağlayan, çekim kuvvetinin etkisi doğrultusunda gök cisimlerinin yörüngelerdeki seyrini hesaplayan ve bu verileri sayısal olarak bilim dalına kazandıran astronominin alt bilim dalıdır.

– Astrobiyoloji: Uzayın herhangi bir yerinde canlı hayatının nasıl olabileceğini, koşullarını ve canlı hayatının gelişim evrelerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

– Astrojeoloji: Güneş sisteminde yer alan bütün gök taşlarının ve gezegenlerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl geliştiğini inceleyen astronomi alt bilim dalıdır.

Astronomi biliminin alt dallarının her biri farklı alanlarda çalışmalar yapsa da zaman zaman birbirleri ile etkileşim halinde olurken bilgi alışverişi yapmaktadır.

Beğen  
Etiketler
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir